Kontroll BRANNSLUKningsutstyr

KOntroll

Vi er spesialister på manuelt slokkeutstyr og utfører kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret i bedrifter, offentlige institusjoner, borettslag og sameier. I Vestfold kommer vi også på gratis befaring til private hjem. En kontroll av slukkeutstyr koster kun

kr 84,- pr enhet. Alt inkludert.

Hvor ofte skal utstyret slukkes?

Brannslukningsapparater og brannslanger hos bedrifter, offentlige institusjoner og fellesarealer i borettslag/sameier skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Brannslokningsapparater i bolig skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år, men mange velger å få gjort dette oftere. I tillegg til kontrollene utført av autorisert personale, skal man også utføre en egenkontroll hvert kvartal.

SERVICEAVTALE

Ved å inngå en serviceavtale med Numa AS vil vi passe på at kontrollen blir utført til rett tid og at kunden få en totaloversikt over utstyret, tilstand på utstyret samt eventuelle feil og mangler. I tillegg gjennomgår vi skilting av brannslukningsutstyr og rømningsveier samt eventuelle hindringer og mangler. Vi sørger for at de forskriftsmessige periodiske kontrollene som trykkprøvinger og utvidede servicer blir utført. Alt dette dokumenteres i en sky lagret vedlikeholds rapport  som sendes kunden etter kontrollen. Våre dyktige og erfarne serviceteknikere som er sertifisert i henhold til vil i samarbeid med kunden finne de beste og sikreste løsningene. 


Service koster 225,- ink mva per enhet.

Våre serviceteknikere er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (www.rvb.no) i henhold til NS 3910 som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslokkere og NS-EN 671-3 som er norsk standard for kontroll av slangetromler og brannslanger.


Kontakt oss på 33521060  eller post@numa.no


Verkstedet


Vårt verksted er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (www.rvb.no) og utfører alle typer service og reparasjoner  av brannslukningsapparater.


Ta kontakt oss på tlf 92491060 eller post@numa.no  for et tilbud.